1. Tennis Games BV organiseert een doorlopend tennisevenement, genaamd Tennis Games, waarbij deelnemers zelf d.m.v. de Tennis Games App contact leggen en de datum, locatie en tijd overeenkomen voor het spelen van een tenniswedstrijd.
 2. De Tennis Games is geen officiële competitie en kan dus gespeeld worden naast alle andere reguliere competities en toernooien.
 3. Deelnemers van 11 t/m 16 jaar spelen mee bij de junioren. Deelnemers van 17 jaar en ouder spelen mee bij de senioren. Tennis Games BV behoudt het recht om kinderen (jonger dan 11 jaar) mee te laten spelen bij de junioren en kinderen (jonger dan 17 jaar) mee te laten spelen bij de senioren, d.m.v. een dispensatieregeling.
 4. Bij het enkelspel kunnen deelnemers in maximaal 1 klasse inschrijven. In het dubbelspel kunnen deelnemers zo vaak meedoen als ze zelf willen. Het is dus mogelijk om in verschillende klassen tegelijkertijd te dubbelen. Dit kan met dezelfde partner of met verschillende partners. Je kunt ook meerdere keren in dezelfde klasse dubbelen. Dit moet dan wel met verschillende partners zijn en tegen jezelf spelen is (logischerwijs) niet mogelijk.
 5. Bij het inschrijven geeft elke deelnemer (indien van toepassing) de locatie op waar de thuiswedstrijden gespeeld worden. Vaak is dat een tennisvereniging waar de deelnemer zelf lid is.
 6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van een tennisbaan om de wedstrijd te spelen. Verenigingen die zich hebben aangesloten bij de Tennis Games, laten leden kosteloos de baan gebruiken voor het spelen van wedstrijden tegen andere deelnemers van de Tennis Games. Deelnemers zijn vrij om een andere locatie te kiezen. Eventuele kosten voor het huren van de baan komen voor rekening van de deelnemers.
 7. Het niet verschijnen bij een geplande wedstrijd leidt direct tot een opgave van de desbetreffende deelnemer.
 8. Tennis Games BV behoudt het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de opzet en spelregels van de Tennis Games. Tevens behoudt Tennis Games BV het recht om tussentijds deelnemers te verplaatsen naar andere poules.
 9. Door het inschrijven bij de Tennis Games gaat een deelnemer een betalingsverplichting aan. Deelnemers betalen per wedstrijdperiode van een kwartaal een eenmalig inschrijfgeld. De betaling vindt plaats d.m.v. IDEAL.
 10. Wanneer een deelnemer door welke reden dan ook niet in staat is om Tennis Games wedstrijden te spelen, vindt in geen enkele situatie restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 11. Wanneer een deelnemer bezwaar wenst te maken tegen een wedstrijduitslag of melding wenst te maken van een incident, dient per mail contact opgenomen te worden de Tennis Games. Contactgegevens zijn te vinden in de App en op de website. Tennis Games BV beslist over een eventuele sanctie tegen een deelnemer (bijvoorbeeld een verliespartij, puntenaftrek, degradatie, schorsing of royering).
 12. Stoppen met de de Tennis Games gebeurt automatisch wanneer een deelnemer zich niet inschrijft voor een nieuwe wedstrijdperiode.
 13. Tennis Games BV stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of ongevallen die voor, tijdens of na Tennis Games wedstrijden plaatsvinden, noch voor diefstal of beschadiging van eigendommen van deelnemers.
 14. De op de website en App verstrekte informatie van Tennis Games BV is met zorg samengesteld. Toch kan Tennis Games BV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op de website of App aanvaardt Tennis Games BV geen enkele aansprakelijkheid.
 15. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist Tennis Games BV.

Veelgestelde vragen over Tennis Games

Ja. Wanneer je je inschrijft heb je de mogelijkheid om bij thuisclub te kiezen voor 'Geen eigen thuisclub'. Hou er wel rekening mee dat andere deelnemers dit ook zien en dat je waarschijnlijk vooral uitwedstrijden zal moeten spelen. Wanneer je toch met iemand afspreekt om een thuiswedstrijd te spelen, zul je zelf de locatie moeten regelen met eventueel bijkomende kosten (in overleg kun je die delen met je tegenstander).

Verenigingen die zijn aangesloten bij de Tennis Games laten hun leden kosteloos wedstrijden spelen op hun tennispark. Tegenstanders hoeven dus geen lid te zijn. Elke aangesloten vereniging bepaalt zelf op welke momenten er hoeveel banen beschikbaar zijn voor de Tennis Games. Bij sommige verenigingen kunnen leden zelf een baan afhangen in het afhangsysteem, bij andere verenigingen gebeurt dat via de 'Tennis Games coördinator'. Vraag bij jouw vereniging naar de werkwijze. Doet jouw vereniging nog niet mee met de Tennis Games? Verzoek ze dan om zich aan te melden via Als tijdelijke oplossing kun je ervoor kiezen om alleen uitwedstrijden te spelen óf om je tegenstander te introduceren. Dit is bij vrijwel elke verengiging in Nederland mogelijk. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening en kunnen in overleg worden gedeeld met de tegenstander.

Nee. De Tennis Games is geen officiële KNLTB competitie en telt dus niet mee voor de rating.

Bij het enkelspel kun je in maximaal 1 klasse inschrijven. In het dubbelspel kun je zo vaak meedoen als jij zelf wilt. Het is dus mogelijk om in verschillende klassen tegelijkertijd te dubbelen. Dit kan met dezelfde partner of met verschillende partners. Je kunt ook meerdere keren in dezelfde TG-klasse dubbelen. Dit moet dan wel met verschillende partners zijn en je kunt (logischerwijs) niet tegen jezelf spelen.

Het puntensysteem is gebaseerd op het ELO-Rating systeem. Hier vind je een uitgebreide uitleg.

In één wedstrijdperiode kun je twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. Eén keer thuis en één keer uit. De tweede wedstrijd kan alleen worden aangemaakt door de speler die de eerste wedstrijd niet heeft aangemaakt.

Ja. Wanneer je kind een eigen account heeft, is het mogelijk om als ouder een oogje in het zeil te houden. Maak eerst, indien je dat nog niet hebt, een eigen account aan. Druk op de ronde 'account-knop' rechtsboven in het scherm. Vervolgens kun je via 'Toezicht' een speler kiezen bij wie je op afstand wilt meekijken. Je vult de autorisatiecode in van de speler waar jij toezicht op wilt krijgen. Deze code kan diegene vinden onderaan de pagina 'Profielgegevens'.

Promoveren en degraderen gaat pas in vanaf 2024. Op de helft van ieder kwartaal wordt dan bij elke ranglijst bepaald waar de promotie- en degradatiestreep komt te liggen. Vanaf dat moment zijn die strepen ook zichtbaar op de ranglijst. Daarnaast krijgen de spelers die virtueel op promoveren staan een groene P achter hun naam en krijgen de spelers die op degraderen staan een rode D achter hun naam.

Wanneer je door een vakantie, blessure of iets anders tijdelijk geen wedstrijden kunt spelen, kun je dit aangeven bij je beschikbaarheid. Zo weten de andere spelers dat ook en zullen ze geen contact met je opnemen. Druk op de ronde 'account-knop' rechtsboven in het scherm. Vervolgens ga je naar 'Beschikbaarheid'. Hier kun je een actuele beschikbaarheid aanmaken met alle velden op rood.

Ja. Wanneer je jouw thuiswedstrijden op een andere locatie gaat spelen, is het van belang dit aan te passen in de App. Druk op de ronde 'account-knop' rechtsboven in het scherm. Ga naar 'Profielgegevens' en daar kun je je thuisclub wijzigen. Vergeet niet op de knop 'Opslaan' te drukken om te bevestigen.

Ja. De volledige poule wordt in de App weergegeven bij de ranglijst. Spelers of duo's die nog geen wedstrijd hebben gespeeld, hebben nog geen ranking en staan onderaan de ranglijst weergegeven.

Nee. Je kunt zoveel wedstrijden spelen als je zelf wilt.